Sjette samling i CRPD-nettverk Vestland

30.nov. blir det digital samling i CRPD-nettverk Vestland


Denne samlinga ønskjer vi at de sit samla frå kvar kommune og følgjer dagen. Lag seminar stemning i eigen kommune; Bestill gjerne  god lunsj, ha godt med kaffe/te og noko godt å ete på undervegs. 
Det er og veldig kjekt om de går saman fleire kommunar og lager ei mini fysisk samling. 
Dagen vil ha mange små pausar og ein lang lunsj pause.

Samlinga skal omhandle Helseoppfølging kapittelet i rettleiaren «Gode helse og omsorgstenester til personer med utviklingshemming»

Lenke på teams blir sendt til delatkarane i nettverket.

Programmet og det kjem snart.