Digital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personer med utviklingshemming

foto: Getty Images

USHT Vestland (Sogn og Fjordane), USHT Helse Fonna og USHT Vestland (Hordaland) arrangerte ein gratis heildigital inspirasjonsdag om velferdsteknologi i tenestene til personar med utviklingshemming.

Inspirasjonsdagen skal gje kunnskap om bruk av velferdsteknologi i tenestene. Eit viktig mål for dagen er å bli bedre kjend med nasjonale føringar, lovverk, ressursar og løysingar. Det vil og bli vist fram døme frå kommunane.

Opptak frå sending som gjekk 09:00-15:00, torsdag 1. desember.

Opptak vil vere tilgjengeleg i eitt år.

Målgruppe

Tilsette i tenestene til personar med utviklingshemming, både tilsette i direkte tenesteyting og forvaltningskontor, leiarar og beslutningstakarar og andre med interesse for tema.

Ressurssamling frå inspirasjonsdag

Program

 

Spørsmål?

Ta kontakt med 

USHT Helse Fonna: Gunnhild Hertzberg Brenno, gunhild.h.brenno@haugesund.kommune.no

USHT Vestland (Hordaland): Siv Bjønnum, Siv.Bjonnum@bergen.kommune.no

USHT Vestland (Sogn og Fjordane): Anne Marte Sølsnes, anne.marte.solsnes@sunnfjord.kommune.no