Første samling 2022

Bilde av ein roll-up frå USHT - Klikk for stort bilete

Første samling i læringsnettverket systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande

I alt 12 kommunar i Sogn og Fjordane-regionen deltar på læringsnettverk i regi av USHT Vestland (Sogn og Fjordane). Målet er å etablere rutinar for systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande, i tråd med Nasjonal fagleg retningslinje om demens.

4. oktober var 66 deltakarar samla på Skei. Kommunane har etablert team og er no i gang med arbeidet med å identifisere område for forbetring.

Høyreklikk for å velge modul eller skriv en tekst...

Bilde av eit team frå Kinn kommune - Klikk for stort bileteTeam frå Kinn kommune

Program og presentasjonane frå dagen finn de her:

Program

Føremålet med tilskotsordninga med kopling til Demensplan 2025, Nasjonal fagleg retningslinje og Veiviser demens .      v/Per-Christian Wandås, Hdir

Å arbeide med endring og forbetring av tenestene. Introduksjon til gruppearbeid. Brukar- og pårørandestemma.               v/Marta Strandos og Toril Marie Terum, USHT