USHT

Første samling i læringsnettverket systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande

Første samling i læringsnettverket systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande

I alt 12 kommunar i Sogn og Fjordane-regionen deltar på læringsnettverk i regi av USHT Vestland (Sogn og Fjordane). Målet er å etablere rutinar for systematisk oppfølging av heimebuande personar med demens og deira pårørande, i tråd med Nasjonal fagleg retningslinje om demens.

Team frå Kinn kommune

 

4. oktober var 66 deltakarar samla på Skei. Kommunane har etablert team og er no i gang med arbeidet med å identifisere område for forbetring.

 

Program og presentasjonane frå dagen finn de her:

Program (PDF, 406 kB)

Føremålet med tilskotsordninga med kopling til Demensplan 2025, Nasjonal fagleg retningslinje og Veiviser demens  (PDF, 3 MB).                                              v/Per-Christian Wandås, Hdir

Å arbeide med endring og forbetring av tenestene. Introduksjon til gruppearbeid. Brukar- og pårørandestemma (PDF, 3 MB).                         v/Marta Strandos og Toril Marie Terum, USHT