Videokonferanse om etiske dilemma og verdikonfliker

Er det ekstra behov for refleksjon i desse usikre og krevjande tider? Det er inngangsspørmålet på videokonferansen om etikk 27.mai. Vi legg vekt på systematisk etisk refleksjon, og korleis gjennomføre dette i praksis. USHT gjennomfører dette ilag med Leni Klakegg, regional veileder etisk kompetanse i KS. Vi kjem til å veksle mellom  undervisning og dialog.

Invitasjonen blir sendt til alle kommunane.

Det er fleire måtar å kople seg opp på videomøtet: Via videokonferanseutstyr, eller Skype for business. Skriv inn adressa: Usht3.forde@vm.nhn.no

Kopl dykk opp i god tid. Om problem ta kontakt på mobilnr. 47367111

Undervisninga er eit ledd i opplæringspakken for personale ved kohortavd. og smitteisolat.

Presentasjonar:

Etikk Webinar 27.mai 2020 (PDF, 2 MB)