Evaluering og presentasjon av prosjekt

Siste samling i Forbetringsutdanninga 16.03.21. Kommunar og Helse Førde presenterer prosjekta                                Evaluering av utdanninga