Ny artikkel frå SAFE LEAD prosjektet

 

Vår gode kollega, Berit Ullebust og SAFE LEAD prosjektet, har publisert ein ny artikkel: «Talking about quality: how quality’ is conseptualized in nursing homes and homecare». Nyttig lesnad for leiarar og dei som arbeider i omsorgstenestene på ulike nivå.

SAFE-LEAD sitt forskarteam er tilknytt Universitetet i Stavanger (UIS). Det er stor grad av med-forsking og brukarmedverknad i prosjektet, der USHT Vestland (Sogn og Fjordane) er ein av fleire med-forskarar. Det er publisert aktuelle artiklar innan temaet, som ein finn oversikt på SAFE- LEAD si heimeside.

Du kan lese meir som SAFE-LEAD her.