USHT

Velferdsteknologiens ABC

I haust har USHT arrangert oppstartssamlingar for Velferdsteknologiens ABC. Over 200 tilsette frå kommunar i vår region har delteke på samlingar i Førde, Sogndal og Nordfjordeid.

 I haust skal USHT arrangere opplæringspakka Velferdsteknologiens ABC for tilsette i kommunal helse- og omsorgsteneste og andre involverte i velferdsteknologiteneste, uavhengig av utdanningsbakgrunn og stillingsnivå. 

 

USHT har laga støttemateriale til mellom anna Velferdteknologiens ABC og andre passande delingsforum. Her vil det kome fleire videoar og dei er delt opp etter tematikk.

  

Tilsette ved Lærdal Kommune deltok i dag på det første digitale oppstartsseminaret av Velferdsteknologiens ABC her i Sogn og Fjordane