Avslutningsseminar Velferdsteknologiens ABC

Velkommen til Avslutningsseminar Velferdsteknologiens ABC

Fagseminara er ein del av ABC-opplæringa i velferdsteknologi og grunnlag for deltakarbevis. Invitasjonen går til dei som var påmeld oppstartsseminaret hausten 2022.

Vi er i gang med å lage eit fagleg program for dagen. Det blir sendt ut snarast mogeleg.

Førde 18.april

Tid: kl 09.30-15

Stad: Thon Hotel Førde

Kostnad: Dagspakke tilsvarande kr. 625,- . Blir fakturert i etterkant.

Sogndal 19.april

Tid: kl 09.30-15

Stad: Quality Hotel Sogndal

Kostnad: Dagspakke tilsvarande kr. 810,- . Blir fakturert i etterkant.

Nordfjordeid 20.april

Tid: kl 09.30-15

Stad: Nordfjord Hotell

Kostnad: Dagspakke tilsvarande kr. 650,- . Blir fakturert i etterkant.

Påmelding 
Påmeldingsfrist: 24.mars, og påmeldinga er bindande.