USHT

Podkast om leiing av kvalitet og tryggleik i kommune helsetenesta

Podkast om leiing av kvalitet og tryggleik i kommune helsetenesta

«SAFE-LEAD podden» er ein podkastserie om leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetenesta.

Har du lyst til å lytte til nyare forsking innan leiing av kvalitet og tryggleik i kommunehelsetjenesten? Hør på den ferske podkastserie som fortel om erfaringar og forsking fra studien SAFE LEAD primary care! SAFE-LEAD delar erfaringar og resultat innan forsking og samarbeid mellom tilsette i kommunehelsetjenesta og forskare i SHARE.  Vi i Utviklingsenteret Vestland (Sogn og Fjordane) har saman med utviklingsentera i  Rogaland og Agder (Vest) delteke i forskningsarbeidet med Universitet i Stavanger. Gjennom podkastserien blir du også bedtre kjend med utviklingssentra si rolle og støtte i forskingsprosjekter.

SAFE - LEAD PODDEN

 

Vår gode kollega, Berit Ullebust og SAFE LEAD prosjektet, har publisert ein ny artikkel: «Talking about quality: how quality’ is conseptualized in nursing homes and homecare». Nyttig lesnad for leiarar og dei som arbeider i omsorgstenestene på ulike nivå.

 SAFE-LEAD: Improving quality and safety in primary care.