Kva rolle spelar mat og måltid for eldre?

Det regionale støtteapparatet for Leve heile livet i Vestland hadde 29. april  webinar og podkastlansering. Webinaret tar opp tema som ernæring, matkvalitet, matens betydning – både for dei som bur heime og dei som bur på institusjon, førebyggjande heimebesøk og teknologiske moglegheiter.

Om du ikkje fekk med deg webinaret kan du sjå det her

Les også meir om podkasten her