Nytt kurs om samhandlingsavvik

Vil du vite meir om korleis vi i Sogn og Fjordane arbeider med samhandlingsavvik? Og korleis vi kan lære av uønska hendingar?

Ei gruppe samansett av dyktige folk frå kommunane og Helse Førde har laga eit kurs som er ope for alle. Målgruppa er leiarar og tilsette i kommunane og føretaket. Kurset er ligg i Læringsportalen i Helse Førde. Informasjon og rettleiing for eksterne brukarar finn du her  (samhandling-sfj.no).