Digital Leve heile livet-konferanse

Fylkesmannen i Vestland og regionalt støtteapparat for Leve heile livet-reforma inviterer til digital konferanse 1. desember. Programmet er no klart. Påmelding og program finn du på heimesida til Fylkesmannen i Vestland