USHT

Demensomsorgas ABC, fagseminar 2, haust 2021

Demensomsorgas ABC, fagseminar 2, haust 2021

Vi startar ABC- hausten med Demensomsorgas ABC

Organisering

Vi  kjem til å arrangere fellesfagseminar 2 for Demensomsorgas ABC perm 1 og 2. Dette blir den 22. september og vi planlegg for eit fysisk seminar på Thon hotell i Førde. Det vil også vere mogleg å delta digitalt, men vi ønskjer at flest mogleg møter fysisk. Ønskjer ein å vere med digitalt bør ein sitte samla i ABC-gruppene.

Dersom koronasituasjonen endrar seg slik at det ikkje vil vere trygt å gjennomføre fysisk seminar, vil heile fagseminaret bli omgjort til digitaltseminar. 

Tema:

Vi har fått Thea Cathrine Bredholt frå Aldring og helse og Toril Terum frå USHT  til å komme å snakke om: Systematisk oppfølging av heimebuande eldre og korleis vi kan forstå og støtte pårørande.

 

Praktisk info:

Stad: Thon hotel Førde

Tid: 22.september, kl 9.30- 15.00

Pris per deltakar er 250 kr

Påmeldingsfrist : 10. september

Påmelding skjer i ABC- registreringa og ein vil bli fakturert i etterkant av seminaret.

Meir detaljar og program kjem seinare.