USHT

ABC aktivitetar

 4. april hadde USHT oppstartseminar for musikkbasert miljøbehandling, den nyaste permen i ABC-opplæringa.

Tysdag og torsdag førre veke vart det organisert fagseminar i Demensomsorgas ABC for Sunnfjord kommune. 

I februar 2022 startar vi opp med perm1 i Mitt livs ABC, dette er hovedsakeleg retta mot Luster kommune, men andre kommunar kan og meld seg på. Oppstartseminare blir satt opp med to datoar, det vil vere same innhald i dagane og deltakarane skal berre delta på ein av dagane.

I januar startar vi opp med perm1 i Demensomsorgas ABC, dette er hovedsakeleg retta mot Sunnfjord kommune, men andre kommunar kan og meld seg på. Oppstartseminare blir satt opp med to datoar, det vil vere same innhald i dagane og deltakarane skal berre delta på ein av dagane.

Her finner du den tenative planen for oppstart av ABC-permar i 2022 og referat frå dialogmøte mellom USHT og kommunekontaktane 9.november

27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.

 

Vi er klare for nye ABC seminar. Her kjem litt info om Mitt livs ABC til hausten.

Vi startar ABC- hausten med Demensomsorgas ABC

27. mai arrangerer vi oppstart seminar i Mitt livs ABC perm 1 for Sunnfjord kommune

5. mai startar vi med ABC Musikkbasert miljøbehandling for eldre . 

Påmeldingsfrist er 14.april.

Om du ønskjer å vere med ta kontakt med din leiar eller ABC-kontakt i din kommune. Det er ein fordel om du har tatt ABC-kurs tidlegare, men ikkje nødvendig

Oversikt over ABC-kontakter finn du her

Her finn du meir info om Musikkbasert miljøbehandling for eldre