USHT

ABC aktivitetar

Vi starter opp med Mitt livs ABC perm 2 18.oktober på Skei.

Tidspunkt : kl 9- 15

Dato: 18. oktober

Stad: Skei hotell

Tema: Helseutfordringar og seksual helse

Det vert to like fagseminar for Demensomosorgas ABC i september

 

 4. april hadde USHT oppstartseminar for musikkbasert miljøbehandling, den nyaste permen i ABC-opplæringa.

Tysdag og torsdag førre veke vart det organisert fagseminar i Demensomsorgas ABC for Sunnfjord kommune. 

I februar 2022 startar vi opp med perm1 i Mitt livs ABC, dette er hovedsakeleg retta mot Luster kommune, men andre kommunar kan og meld seg på. Oppstartseminare blir satt opp med to datoar, det vil vere same innhald i dagane og deltakarane skal berre delta på ein av dagane.

I januar startar vi opp med perm1 i Demensomsorgas ABC, dette er hovedsakeleg retta mot Sunnfjord kommune, men andre kommunar kan og meld seg på. Oppstartseminare blir satt opp med to datoar, det vil vere same innhald i dagane og deltakarane skal berre delta på ein av dagane.

Her finner du den tenative planen for oppstart av ABC-permar i 2022 og referat frå dialogmøte mellom USHT og kommunekontaktane 9.november

27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.

 

Vi er klare for nye ABC seminar. Her kjem litt info om Mitt livs ABC til hausten.