Fagseminar 2 Demensomsorgas ABC

Det vert to like fagseminar for Demensomosorgas ABC i september

Dato: 27. og 29. september

Kl: 9.30- 15.00

Stad: Thon hotell, Førde

Tema: Personsentrertomsorg

Påmelding skjer gjennom din leiar.