Mitt livs ABC - fagseminar 2, 27.10.21

27.10 ble det arrangert fagseminar - temaet for dagen var tvang.

 

 Det vart stort oppmøte når vi arrangerte fagseminaret om tvang ved Skei i Jølster, både fysisk og digitalt.

Statsforvaltaren vart representert med Elisabeth Larsen, ho fortalde om kva tvang og makt er, kvifor ein må ha eit bevisst forhold til bruk og rolla statsforvalteren har for å sikra at kommunane følgjer reglane.

Vidare hadde Kjetil Steiro Fimland frå Sunnfjord kommune eit innlegg der han fortalde om erfaringane sine med korleis ein arbeider med tvang og makt i kommunen, kva ein må passa ekstra godt på og trekte fram nokre relevante døme på ulike situasjonar.

Signe Marit Hansen frå Helse Førde fortalde om diverse årsaker til utfordrande åtferd, førebyggande tiltak og ikkje minst alternative tiltak til tvang.

Frå venstre - Kjetil Steiro Fimland, Elisabeth Larsen, Signe Marit Hansen 

Til slutt vart det og ein arbeidsøkt med gruppeoppgåver. Gjennom dagen kom det fleire gode spørsmål frå salen som skapte ein god dialog og forhåpentlegvis ei betre forståing på eit vikitg felt for dei som deltok, det sett vi pris på.