USHT

Videomøte med leiarar

Observasjonskompetanse er eitt av dei prioriterte områda for opplæringstiltak i samband med covid-19. Helsedirektoratet har det med i sin veiledar, og USHT har lagt inn ressursar i opplæringspakkane. Saman med ambulansetenesta i Helse Førde tilbyr vi undervisning via videokonferansar. Alle datoar er kl 13.30-15.00. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no.

I samband med utbrot  av koronavirus har Utviklingssenteret fått meldt behov for å auke kompetansen innan symptomlindring. Vi vil derfor i samarbeid med Palliativt team, Helse Førde gje tilbod om videomøter i lindrande behandling. Datoar er: 2 april, 20 april, 27 april og 4 mai. Alle datoar kl. 14-15. De kan logge på videomøta med adressa: usht3.forde@vm.nhn.no