Digital samling i Fagnettverk eldremedisin/eldreomsorg 31. mars 2022

Tema på samlinga var "Delirium blant eldre - diagnostikk og behandling". Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Naalsund er seksjonsoverlege ved geriatrisk seksjon ved Haraldsplass Diakonale Sykehus Paal Naalsund holdt eit aktuelt og godt innlegg om tema. Berit Ullebust v/USHT kopla det til arbeidet klinisk observasjonskompetanse og den opplæringa som blir gitt gjennom KlinObsKommune.

Ein lærerik og spennande dag med i overkant 70 deltakarar.

Presentasjonar frå dagen: