USHT

Fagdagar

Tema var ASPD - Adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Thale Kinne Rønqvist, spesialist i nevrologi og eldrepsykologi, delte av sin kunnskap og erfaring på området. Engasjerande, lærerikt og til ettertanke.

Velkommen til digital samling i fagnettverket 25. mars 2021.

 

Samlinga i fagnettverket 29.oktober blir gjennomført digitalt. Tema blir "Palliasjon til personar med demens". Vi er så heldige å ha fått Aart Huurnik, overlege palliasjon i Stavanger kommune, til å halde innlegg.

 Tid: kl 12.00-14.30

Hald av tidspunktet. Vi kjem med meir informasjon om program, påmelding og pålogging/adresse.

Fagnettverket eldremedisin/eldreomsorg har demens som tema dette året. Fokuset på denne samlinga var den heimebuande personen med demens og deira pårørande. Sterkast inntrykk gjorde nok innlegget og historia til Janniche Granerud, som har Alzheimer, og hennar ektefelle Hildegunn Fredheim. Sjå gjerne filmen som Dagbladet har laga (lenke i hø. menyfelt).

Neste samling i fagnettverket blir 26.mars på Skei. Tema blir adferdsforstyrringar og psykiske symptom ved demens. Merk dykk datoen og del gjerne informasjonen med andre. Program og påmelding kjem seinare.

Haustens samling er planlagt til 29. oktober med fokus på palliasjon og demens.